Nowe odmiany kukurydzy w sezonie 2016

2016-01-04

Jak co roku, również w tym sezonie, wprowadzamy do oferty 5 nowych odmian kukurydzy marki DEKALB®.

Są to odmiany polecane zarówno na ziarno, jak i kiszonkę w różnych grupach wczesności: DKC2931, DKC3142, DKC3350, DKC3642 i DKC3730.

 

DKC2931 (FAO 220-230) to odmiana typu flint przeznaczona do uprawy na ziarno, doskonała do produkcji mąki, kaszek i grysów. Charakteryzuje się ona bardzo wysokim i stabilnym plonem w każdych warunkach.  Posiada wczesny wigor, dobrą tolerancje na chłody wiosenne, rośliny o mocnych korzeniach i niskiej łamliwości łodyg. Odmiana charakteryzuje się mocnym Stay-Green. 

 

DKC3142 to odmian wczesna (FAO 220-230) o ziarnie typu flint przeznaczona do zbioru na kiszonkę oraz na ziarno. Przy zbiorze na kiszonkę wyróżnia się ona dosyć mocnym efektem Stay-Green oraz wysoką jakością: wysoki plon suchej masy, wysoka zawartość skrobi i bardzo dobra strawność włókna. Natomiast przy wykorzystaniu na ziarno liczą się takie cechy jak wysoki plon, tolerancja na fuzarium kolb, bardzo dobry wigor oraz przystosowanie do słabych i średnich stanowisk.

 

Odmianą o podobnych cechach, lecz należąca do grupy średniowczesnej jest DKC3350 (FAO 250). Jest to odmiana flintowa o wysokim potencjale plonowania zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Rośliny nie wylegają, posiadają wysoką tolerancję na fuzarium kolb, wytwarzają duże kolby gwarantujące wysokie plony ziarna. Zaletami przy wykorzystaniu na kiszonkę są: duża biomasa, silne łodygi, mocny Stay-Green oraz wysoka zawartość skrobi i dobra strawność włókna. DKC3350 polecana jest do uprawy na średnich i dobrych stanowiskach na kiszonkę w całej Polsce, a na ziarno w części centralnej i południowej.

 

Produkty typu dual są dostępne w każdej grupie wczesności. Przykładem średniopóźnego mieszańca przeznaczonego na ziarno, kiszonkę i biogaz jest DKC3642 (FAO 260). Jest to odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze, ziarnie typu dent i luźnych koszulkach ułatwiających oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania. Rośliny są bardzo wysokie, o dużej powierzchni liści i mocnym efekcie Stay-Green. Można z niej uzyskać kiszonkę o dużej koncentracji energii.

 

Odmiana DKC3730  (FAO 250-260) przeznaczona jest do uprawy na ziarno i bioetanol. Odmiana typu dent o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziła w roku 2015, który był dość trudny z powodu suszy. W doświadczeniach łanowych Monsanto Polska osiągnęła bardzo wysokie plony dochodzące do 13,3 t/ha w okolicach Łańcuta. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem wiosennym, dobrze adaptuje się na wyżej wyniesionych terenach, posiada mocny system korzeniowy, nie wylega.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy pewni, iż odmiany marki DEKALB® sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających producentów kukurydzy.