DZIAŁ HODOWLI I ROZWOJU PRODUKTU

DZIAŁ HODOWLI I ROZWOJU PRODUKTU

2015-01-23
DZIAŁ HODOWLI I ROZWOJU PRODUKTU

Marka DEKALB® prowadzi hodowlę twórczą mieszańców kukurydzy dostosowaną do wymagań klimatycznych Polski. Selekcja odmian odbywa się na polach w Polsce, Niemczech i Czech.

Wyselekcjonowane mieszańce są zgłaszane do oficjalnego procesu rejestracji oraz testowane we własnym systemie doświadczeń łanowych.

W Polsce doświadczenia polowe z kukurydzą testowaną do uprawy na ziarno prowadzimy od 2006 roku. Kilkuletnie badania pozwoliły wyselekcjonować odmiany wysoko plonujące na słabszych i gorzej zaopatrzonych w wodę glebach.

Załączona schematyczna mapa Polski, Niemiec i Czech przedstawia obszar działania i ilość doświadczeń, w których badamy produkty do nowej oferty. Z pełnym przekonaniem proponujemy odmiany we wszystkich segmentach wczesności i wszystkich rodzajach użytkowania.