TOLERANCJA NA CHOROBY

TOLERANCJA NA CHOROBY

2015-01-23
TOLERANCJA NA CHOROBY

Fuzarioza kolb

Fuzarioza kolb to choroba grzybowa, która na naszej szerokości geograficznej jest wywoływana przez grzyb Fusarium graminearum lub Fusarium moliniforme. Fusarium graminearum atakuje zwykle podczas kwitnięcia poprzez liście okrywowe kolb. W wilgotnych latach może występować zmasowane porażenie tą chorobą. W latach suchych można również zaobserwować porażenie wywoływane przez tę chorobę, które uwidacznia się na kolbach kukurydzy uszkodzonych przez owady lub ptaki, a także na kolbach uszkodzonych w wyniku gorąca lub suszy. Fuzarium może porażać wszystkie gatunki zboża i liczne trawy. Zarodniki grzybów zimują na resztkach kukurydzy. Porażenie powoduje zasadniczo nieznaczne straty plonów. Bardziej zagraża ono jakości zbiorów ze względu na obciążenie mikotoksynami (toksynami uwalnianymi przez grzyby). W zasadzie nie ma odmian odpornych na fuzariozę kolb.

Badania jednak dowodzą, że niektóre odmiany są bardziej narażone na chorobę niż inne i te różnice są znaczne. Ryzyko porażenia jest minimalizowane przez rozwiązania z zakresu techniki uprawy, np. stymulowanie rozkładu słomy po uprawie potencjalnie narażonych roślin, takich jak zboże i kukurydza, przez rozdrabnianie pozostałości słomy oraz głęboką orkę.

Hodowla DEKALB® bada każdego roku wszystkie nowe odmiany w warunkach laboratoryjnych. Testuje się je w celu sprawdzenia i sklasyfikowania pod względem tolerancji na grzyby wywołujące fuzariozę. W ramach opracowanych procedur stosuje się sztuczne infekowanie wszystkich odmian, co umożliwia ich prawidłową ocenę. W laboratorium odtwarza się warunki naturalne w ramach testów inokulacyjnych i używając wykałaczki zakażonej grzybami fuzarium, nakłuwa się liście okrywowe kolb. Dodatkowo wykonuje się sztucznie uszkodzenie kolb z boku. Taka symulacja umożliwia odtworzenie dwóch sposobów porażenia (porażenie liści okrywowych kolb w latach wilgotnych oraz uszkodzenia przez owady w latach suchych)co zapewnia lepszą ocenę poszczególnych odmian.

 

 

Choroby liści (Helminthosporium turcicum)

Od ponad 10 lat znana jest choroba kukurydzy zwana Helminthosporium turcicum (HT). Od pewnego czasu choroba ta występuje z większą częstotliwością i w zależności od intensywności porażenia może prowadzić do ograniczenia plonów w wyniku przedwczesnego obumierania liści. W kukurydzy kiszonkowej, oprócz strat plonów, może wystąpić także znaczne pogorszenie jakości w przypadku wczesnego porażenia. Dotychczas nie udało się skutecznie zwalczyć tej choroby ani poprzez rozwiązania chemiczne, ani poprzez zmiany techniki upraw.​

DEKALB® prowadzi w USA badania nad sposobami ograniczenia tej choroby i oferuje dzisiaj w zagrożonych rejonach tylko odmiany o zwiększonej tolerancji na HT.

Także w Europie tolerancja na HT stanowi od lat ważne kryterium programów hodowlanych kukurydzy DEKALB®.