SILNE KORZENIE + OPTYMALNY DOSTĘP DO WODY I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH = WYSOKIE PLONY

SILNE KORZENIE + OPTYMALNY DOSTĘP DO WODY I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH = WYSOKIE PLONY

2015-01-23
SILNE KORZENIE + OPTYMALNY DOSTĘP DO WODY I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH = WYSOKIE PLONY

Program hodowli roślin w warunkach niedoboru wody jest jednym z najważniejszych Międzynarodowych Programów Hodowlanych marki DEKALB®. Ośrodkiem hodowlanym mającym największe znaczenie są Węgry. Od 1980 roku eksperci ds. Rozwoju Produktu i Hodowcy marki DEKALB® próbowali zrozumieć współzależność pomiędzy systemem korzeniowym, ilością wody i dostarczanych substancji odżywczych a uzyskanymi plonami. Przy uprawie kukurydzy właściwości systemu korzeniowego są ważnym kryterium selekcji. Krajowe i międzynarodowe doświadczenia pokazują korzyści silnego i głębokiego systemu korzeniowego odmian DEKALB®, dzięki któremu rośliny o wiele lepiej radzą sobie z warunkami niedoboru wody.

We wczesnych etapach wzrostu wyselekcjonowane odmiany marki DEKALB® rozwijają swoje korzenie bardzo szybko (6 cm/dzień), tworząc dobrą podstawę dla wysokich plonów. Czasami rozwój części nadziemnej wydaje się wolniejszy, jednak na tym etapie dla młodej kukurydzy najważniejszy jest rozwój oraz wykształcenie masy korzeniowej, co pozytywnie wpływa na ostateczne plony.

 

Do rozwoju systemu korzeniowego kukurydza potrzebuje 3 istotnych elementów:

  • tlenu,
  • dostępu do wody,
  • dobrej kultury gleby.

W warunkach mniej korzystnych bardzo ważne jest to, aby kukurydza miała dostęp do wilgoci obecnej w glebie na większej głębokości. W glebie zwięzłej o złej strukturze korzenie kukurydzy nie sięgają głębszych poziomów i znajdującej się tam wody, co ostatecznie, w skrajnych przypadkach, może doprowadzić do uschnięcia rośliny.

Proporcja powietrza do wody jest również istotna dla optymalnego rozwoju systemu korzeniowego. Dane pokazują, że spośród upraw polowych kukurydza ma największe zapotrzebowanie na dostępność tlenu.

 

 

 

Zasadniczo system korzeniowy kukurydzy jest w pełni rozwinięty już na początku okresu kwitnienia. Korzenie jednak nie przestają rosnąć na etapie kwitnienia i wykształcania się ziaren, ale proces ten jest znacznie wolniejszy. Małe korzenie i włoski korzeniowe rozprzestrzeniają się tam, gdzie dostępny jest tlen i woda.

W przypadku kukurydzy zapotrzebowanie na wodę jest największe w okresie kwitnienia i wykształcania ziaren. Bardzo ważne jest więc, aby do tego czasu roślina rozwinęła bogaty system korzeniowy oraz by miała możliwość pobierania wody z gleby na większej głębokości. Silny i głęboki system korzeniowy odmian kukurydzy DEKALB® zapewni roślinie dostęp do odpowiedniej ilości wody w okresie wykształcania się ziaren w bardzo suchych warunkach.

 

 

Istotne informacje

SILNE KORZENIE Pobierz pdf