Uprawa kukurydzy – jak wybrać odpowiednią odmianę?

Uprawa kukurydzy – jak wybrać odpowiednią odmianę?

2017-01-12
Uprawa kukurydzy – jak wybrać odpowiednią odmianę?

Zima dla producentów kukurydzy jest momentem spokoju, w którym analizują oni wyniki produkcyjne odmian uprawianych w minionym roku i podejmują decyzje odnośnie zakupu materiału siewnego na nadchodzący sezon. Czym powinni kierować się rolnicy wybierając odmianę kukurydzy do uprawy? Przede wszystkim wysokością i stabilnością plonowania w każdych warunkach uprawowych.

Aby określić stabilność plonowania odmiany musimy przeanalizować jej wyniki z kilku lat o możliwie różnym przebiegiem warunków pogodowych. Ostatnie 3 lata były znacząco zróżnicowane pod tym względem, tak więc analiza danych pochodzących z tego okresu powinna dostarczyć jednoznacznych informacji dotyczących wierności plonowania wybranych odmian.

Rok 2016, z racji umiarkowanych temperatur i wysokich opadów deszczu na jesieni, był „rokiem flintów” i ogólnie mówiąc rokiem odmian wysokoplonujących. Dzięki korzystnym warunkom uprawowych wiele odmian uzyskało bardzo wysokie plony i ciężko było stwierdzić, które z nich oprócz wysokiego potencjału plonowania odznaczały się również stabilnością plonowania. Rok 2015 z kolei był rokiem o wyjątkowo niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych, w których susza i wysokie temperatury spowodowały duże straty i znaczące obniżenie poziomu plonowania odmian kukurydzy. Wówczas bardziej niż kiedykolwiek można było zaobserwować, które odmiany wyróżniają się pod kątem stabilności plonowania, czyli zdolności do utrzymywania możliwie wysokiego plonu w różnych warunkach uprawowych. Natomiast rok 2014, podobnie jak 2016, był rokiem korzystnym dla rolnictwa i sprzyjał osiąganiu bardzo wysokich plonów.

Jak widać rolnicy muszą obecnie być przygotowani na prowadzenie produkcji roślinnej w trudnych i bardzo zróżnicowanych warunkach środowiskowych, których nie sposób przewidzieć na początku sezonu wegetacyjnego. Gdybyśmy posiadali wiedzę na temat: jaki będzie przebieg warunków pogodowych w całym okresie uprawy kukurydzy, moglibyśmy podjąć odpowiednie działania zmierzające do zmaksymalizowania wysokości osiąganych plonów. Dokonalibyśmy właściwego wyboru odmiany do uprawy, wybralibyśmy odpowiednią ilość wysiewu nasion, zastosowalibyśmy najlepszą strategię nawożenia i przede wszystkim ochrony chemicznej dostosowanej do aktualnej presji patogenów. Niestety jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się stanie w trakcie sezonu i dlatego w kwestii wyboru odmiany do uprawy najrozsądniej i najbezpieczniej wydaje się kierować zasadą ograniczenia ryzyka poprzez dywersyfikację uprawianych odmian.