Uprawa kukurydzy – flint czy dent?

Uprawa kukurydzy – flint czy dent?

2017-01-18
Uprawa kukurydzy – flint czy dent?

Różnice pomiędzy odmianami mogą być już widoczne wiosną tuż po siewie. Odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint odznaczają się lepszym wigorem wiosennym i wyższą tolerancją na niskie temperatury niż odmiany o ziarnie typu dent. W sytuacji wystąpienia chłodów wiosennych w czasie siewów odmiany o ziarnie typu flint lepiej tolerują te niekorzystne warunki, a ich wschody i rozwój są szybsze i bardziej wyrównane, co często nie pozostaje bez znaczenia również w dalszych fazach rozwojowych roślin i może mieć wpływ na wysokość plonowania. W okresie letnim w czasie zapylania kolb kukurydzy często mamy do czynienia z wysokimi temperaturami i stresem suszy (rok 2015). Jak wiadomo jest to krytyczny moment dla roślin kukurydzy, ponieważ wszelkie zakłócenia tego wrażliwego procesu wpływają na stopień zapylenia kolb, co bezpośrednio determinuje wysokość osiąganych plonów. W związku z tym uprawa odmian kukurydzy o zróżnicowanym czasie kwitnienia i wypełniania kolb nabiera dużego znaczenia: odmiany o ziarnie typu flint z reguły wcześniej kwitną niż odmiany o tej samej wczesności i ziarnie typu dent. Bardzo duże znaczenie ma również uprawa odmian charakteryzujących się wysoką tolerancją na stresowe warunki uprawy latem.

 

Przykładem takiej odmiany jest DKC3939. Jest to średniopóźna odmiana o FAO 270-280 i ziarnie typu dent, która oprócz bardzo wysokiego i stabilnego poziomu plonowania (plon ziarna 13,4 t/ha przy wilgotności 15%, co stanowi 102% wzorca w badaniach PDO COBORU 2016) wyróżnia się również unikalną tolerancją na wysokie temperatury i szuszę, pozwalającą osiągać maksymalne i stabilne plony nawet w stresowych warunkach uprawowych, co zostało potwierdzone i docenione przez wielu rolników w szczególnie niesprzyjającym roku 2015. Wyjątkowa tolerancja na stresy środowiskowe tej odmiany polega na bardo dobrej synchronizacji kwitnienia oraz wysokiej aktywności procesu fotosyntezy. Innym przykładem odmiany, która również bardzo dobrze poradziła sobie w tym trudnym roku była DKC3441 (FAO 240-250). Ta średniowczesna odmiana o ziarnie typu dent pozytywnie zaskoczyła rolników bardzo dobrą stabilnością plonowania na wysokim poziomie bez względu na warunki. Cechę tą można zaobserwować właściwie tylko w latach o niekorzystnych przebiegu warunków pogodowych.

 

Nie rzadko zdarza się, iż jesienią w czasie zbioru kukurydzy mamy do czynienia z częstymi opadami deszczu, które potrafią skutecznie opóźnić i przeciągnąć zbiór kukurydzy, czego mieliśmy przykład w roku 2016. Wówczas również możemy dostrzec różnice pomiędzy typami kukurydzy: odmiany o ziarnie typu dent szybciej oddają wodę z ziarna w czasie dojrzewania niż odmiany o ziarnie typu flint, co sprawia iż ich zbiór można przeprowadzić szybciej. W związku z tym można pokusić się o wybór do uprawy odmiany o ziarnie typu dent nieco późniejszej niż odmiany o ziarnie typu flint i wskutek różnicy w szybkości oddawania wody pomiędzy nimi nadal zebrać je w podobnym czasie.

 

 

Powiązane tematy:

 

Uprawa kukurydzy – dywersyfikacja uprawianych odmian

Nowe odmiany kukurydzy DEKALB na sezon 2017

PROMOCJA PREMIUM: Rabat na zakup odmian kukurydzy DEKALB®

Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto (Kukurydza 2016)

Oficjalne wyniki COBORU - KUKURYDZA 2016