Siew kukurydzy – termin

Siew kukurydzy – termin

2016-12-30
Siew kukurydzy – termin

Optymalny termin siewu uzależniony jest od warunków termicznych oraz typu wybranej odmiany. Należy pamiętać, iż wybór terminu siewu determinuje temperatura gleby, nie zaś powietrza. Nasiona powinno się wysiewać możliwie wcześnie, najlepiej gdy gleba na głębokości siewu ogrzeje się do około 8ºC dla odmiany typu flint i 10-12ºC dla odmian typu dent. Istotnym kryterium jest także poziom zaopatrzenia gleby w wodę.

Najwcześniej wysiewa się odmiany wczesne, następnie średniowczesne i średniopóźne. Odmiany wczesne o typie ziarna flint odznaczają się zazwyczaj lepszą tolerancją na chłody niż odmiany późniejsze o ziarnie typu dent. Wczesny termin siewu pozwala na lepsze wykorzystanie zgromadzonej w czasie zimy wilgoci glebowej oraz przyspiesza kwitnienie i w rezultacie zbiór kukurydzy. W polskich warunkach klimatycznych wiąże się to jednak z ryzykiem wystąpienia przymrozków wiosennych. Zalecana głębokość siewu na glebach lżejszych wynosi 5-6 cm, natomiast na glebach cięższych 3-4 cm.

Opóźniony termin siewu kukurydzy nie przeszkadza w osiągnięciu bujnego wzrostu i uzyskaniu wysokiego plonu zielonej masy, ale negatywnie wpływa na tworzenie się kolb, co w znaczny sposób obniża plon ziarna i jakość paszy przy przeznaczeniu kukurydzy na kiszonkę.

 

Rekomendacje dotyczące: terminu siewu, obsady, nawożenia, ochrony i zbiorów znajdują się w zaleceniach agrotechnicznych opracowanych dla każdej odmiany kukurydzy marki DEKALB – KATALOG PRODUKTÓW.

 

Nowe odmiany kukurydzy DEKALB na sezon 2017

 

 

Powiązane tematy:

 

Siew kukurydzy - obsada

Nawożenie kukurydzy

Jakie są najważniejsze etapy w rozwoju kukurydzy?

Jakiego rodzaju kontrolę uprawy należy przeprowadzić? 

Powszechne problemy w uprawie kukurydzy  i ich rozwiązywanie.