PROGRAM HODOWLI

2018-10-16

 

 

PROGRAM HODOWLI

 


ODNIEŚ SUKCES DZIĘKI ODMIANOM MIESZAŃCOWYM DEKALB

 

 

 

ODMIANY MIESZAŃCOWE DEKALB POWSTAJĄ Z MYŚLĄ O TWOICH POTRZEBACH

 

Wysokiej jakości odmiany mieszańcowe odgrywają kluczową rolę w sukcesie rolników. To dlatego hodowla i rozwój nowych odmian kukurydzy DEKALB od lat znajduje się w centrum naszej działalności. Dzięki naszemu zaangażowaniu w prowadzone badania co roku polecamy rolnikom nowe odmiany kukurydzy o coraz wyższym i stabilniejszym potencjale plonowania. Nasze odmiany charakteryzują się również szybkim oddawaniem wody w końcowej fazie dojrzewania, tolerancją na stresy środowiskowe, silnymi łodygami i mocnym systemem korzeniowym oraz są przystosowane do uprawy w różnych warunkach klimatycznych i glebowych.

 

Zanim zaproponujemy Państwu nasze najnowsze rozwiązania, testujemy je przez kilka lat w naszych wewnętrzych doświadczeniach łanowych oraz w nowoczesnych Centrach Technologicznych DEKALB (DTC). Dla każdej testowanej odmiany zbieramy ponad 1000 danych punktowych, aby jak najdokładniej przygotować rekomendacje umożliwiające osiągnięcie najlepszych wyników na Państwa polach produkcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ TWORZYMY ROZWIĄZANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

 

Marka DEKALB® od wielu lat słynie z wprowadzania innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych. Już na początku lat 90. stworzyliśmy jeden spójny program hodowlany, który obejmuje staranną selekcję w ramach obszernej puli genowej oraz wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii. Jego celem jest dostarczanie rolnikom wysokiej jakości nasion kukurydzy oraz nowatorskich rozwiązań, które umożliwiają maksymalizację plonów kukurydzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWATORSKA TECHNOLOGIA HODOWLI

 

Korzystając z zaawansowanych technologii hodowli roślin, dążymy do wprowadzania nowatorskich rozwiązań w naszym programie hodowlanym umożliwiającym poprawę cech użytkowych nowych odmian.

 

SEED CHIPPING

 

Seed Chipping to opatentowana technologia opracowana i wykorzystywana przez DEKALB do analizy DNA, która pozwala na dużą oszczędność czasu w procesie hodowli oraz skraca czas niezbędny do wprowadzenia nowej odmiany na rynek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GŁÓWNE ZALETY

Wysoka jakość nasion odmian mieszańcowych jest jednym z kluczowych czynników, które wpływają na sukces prowadzonej uprawy. To dlatego DEKALB skupia się na rozwoju najwyższej jakości nasion dostępnych na rynku. Główne zalety odmian DEKALB:

 

 

PLON

 

Nasze odmiany kukurydzy nowej generacji odznaczają się ulepszoną zdolnością adaptacji i podwyższoną tolerancją na stresy środowiskowe, co zwiększa wydajność produkcji niezależnie od warunków uprawy.

 

 

 

 

 

 

STABILNOŚĆ PLONOWANIA

 

Wybieramy odmiany, które stabilnie plonują w latach niezależnie od warunków glebowo-klimatycznych, nawet w warunkach niedoboru wody i przy wysokich temperaturach.

 

 

 

 

 

 

 

MOCNE ŁODYGI I KORZENIE

 

Silny i dobrze rozbudowany system korzeniowy odmian kukurydzy DEKALB zapewnia roślinom dostęp do odpowiedniej ilości wody w okresie wykształcania się ziaren nawet w warunkach suszowych.

 

 

 

 

 

 

 

EFEKT DRY-DOWN

 

Nasze odmiany charakteryzują się bardzo dobrym oddawaniem wody w końcowej fazie dojrzewania. Korzyści: szybsze zbiory oraz obniżenie kosztów suszenia.

 

 

 

 

 

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

 

Odmiany DEKALB odporne na choroby takie jak porażenie grzybami z rodzaju Fusarium przyczyniają się do uzyskania wyższych plonów oraz zysków.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLERANCJA NA SUSZĘ

 

Wiele odmian mieszańcowych kukurydzy marki DEKALB charakteryzuje się ulepszoną tolerancją na warunki suszowe, co przyczynia się do zwiększenia stabilności plonowania bez względu na ilość i rozkład występujących opadów.

 

 

 

 


WYDAJNOŚĆ PRZY DUŻYM ZAGĘSZCZENIU ROŚLIN

 

Odmiany mieszańcowe kukurydzy DEKALB wyróżniają się na tle odmian konkurencyjnych wysoką wydajnością przy dużym zagęszczeniu roślin. Sprawdzają się idealne w przypadku rolników, którzy korzystają z rekomendacji dotyczącej zmiennej ilości wysiewu nasion (DEKALB SMART Planting) w celu najlepszego wykorzystania potencjału plonotwórczego stanowiska.

 

 

 

 

ODMIANY DEKALB

 

DKC3579 NOWA JAKOŚĆ W GRUPIE ŚREDNIOWCZESNEJ – ODMIANA O BARDZO WYSOKIM POTENCJALE PLONOWANIA.104% wzorca w badaniach rozpoznawczych COBORU 2017. WIĘCEJ INFORMACJI

 

DKC3441 SZYBKA W ODDAWANIU WODY, MOCNA NA TRUDNE WARUNKI. 102% wzorca w badaniach rozpoznawczych COBORU 2017. WIĘCEJ INFORMACJI

 

DKC3623 BARDZO WYSOKIE I WIERNE PLONY NR 2 w Badaniach PDO COBORU 2016 - 105% wzorca (13,8 t/ha)2016 - 105% wzorca (13,8 t/ha) WIĘCEJ INFORMACJI

 

DKC3939 WYSOKIE PLONY NAWET W STRESOWYCH WARUNKACH WIĘCEJ INFORMACJI