Kierunki użytkowania kukurydzy

Kierunki użytkowania kukurydzy

2017-01-27
Kierunki użytkowania kukurydzy

Kukurydza zwyczajna jest jednym z najpopularniejszych gatunków uprawianych w Polsce, Europie i na świecie. Takie cechy jak: duża wydajność i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, iż jest ona podstawą wyżywienia w krajach słabo rozwiniętych, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych stosowana jest przede wszystkim jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Może być również wykorzystywana w przemyśle młynarskim, do produkcji bioetanolu oraz biogazu. Różne kierunki użytkowania wiążą się z różnymi cechami morfologicznymi roślin kukurydzy, dlatego przy wyborze odpowiedniej odmiany powinniśmy zwrócić uwagę na nieco inne cechy charakterystyki.

 

Przy wyborze odmian kukurydzy do zbioru na ziarno podobnie, jak w przypadku pozostałych kierunków wykorzystania kukurydzy, powinniśmy przede wszystkim kierować się plennością: wyższy plon oznacza wyższy dochód dla rolnika. Potencjał plonowania odmian jest związany z ich wczesnością – wcześniejsze odmiany plonują na niższym poziomie niż odmiany późniejsze, o dłuższym okresie wegetacyjnym. Równie ważna jak wysokość plonowania jest także stabilność, czyli zdolność odmiany do uzyskiwania wysokich plonów w różnych warunkach uprawowych, co w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo uprawy. Wierność plonowania sprawdzamy poprzez analizę wyników danej odmiany na przestrzeni kilku lat o możliwie różnym przebiegu warunków pogodowych.

 

Wybór właściwej odmiany kukurydzy do określonego kierunku użytkowania jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o powodzeniu uprawy. W wielu przypadkach wysoki potencjał plonowania jest najistotniejszą cechą wspólną wyróżniającą najlepsze odmiany kukurydzy.

 

Kukurydza DKC3939 – odmiana na ziarno i nie tylko

Jedną z bardziej interesujących odmian ziarnowych kukurydzy dostępnych na rynku jest średniopóźna DKC3939 (FAO 270-280). W Badaniach PDO COBORU w 2016 roku uzyskała ona średni plon ziarna wynoszący 13,4 t/ha przy wilgotności 26,0%, co stanowi 102% wzorca. Oprócz bardzo wysokiego i stabilnego potencjału plonowania wyróżnia się również dobrym wigorem wiosennym i tolerancją na chłody oraz wyjątkową tolerancją na wysokie temperatury i suszę, dzięki bardzo dobrej synchronizacji kwitnienia oraz wysokiej aktywności procesu fotosyntezy. Mała podatność łodyg na złamania i wysoka tolerancja na fuzarium kolb to dodatkowe atuty tej odmiany. Tę odmianę kukurydzy można uprawiać również z przeznaczeniem na bioetanol.

 

Odmiany kukurydzy – pasze

Odmiany kukurydzy do produkcji grysu

Odmiany kukurydzy – biogaz i bioetanol

 

 

Powiązane tematy:

 

Nowe odmiany kukurydzy DEKALB na sezon 2017

PROMOCJA PREMIUM: Rabat na zakup odmian kukurydzy DEKALB®

Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto (Kukurydza 2016)

Oficjalne wyniki COBORU - KUKURYDZA 2016