Uprawa kukurydzy na ziarno

Uprawa kukurydzy na ziarno

2016-11-23
Uprawa kukurydzy na ziarno

Ziarno kukurydzyKukurydza (obok pszenicy oraz ryżu) jest jedną z trzech najważniejszych roślin uprawianych w świecie. Rynek kukurydzy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Staje się też coraz bardziej techniczny. Pojawiają się odmiany kukurydzy do profesjonalnej uprawy, przeznaczone pod konkretne potrzeby przemysłu przetwórczego. Na przykład produkcja ziarna kukurydzy dla młynów stawia ściśle określone wymagania, co do jakości surowca. Nie każdy typ ziarna nadaje się do przerobu młynarskiego. Tylko niektóre odmiany są w stanie sprostać wysokim  oczekiwaniom tego rynku. Wybierając konkretną należy wziąć pod uwagę własne doświadczenia lub też skorzystać z listy odmian rekomendowanych, pamiętając iż większość cech jest determinowanych przez genetykę i FAO.  Odmiany kukurydzy przeznaczone na ziarno powinny charakteryzować się nie tylko wysokim poziomem plonowania, odpowiednią wczesnością, odpornością na patogeny, ale także i susze oraz wyleganie. Cechy odmian, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy ich wyborze to przede wszystkim te, które zapewniają wysokość plonu. Jednak równie ważna jest wierność i stabilność plonowania szczególnie w latach o nietypowym przebiegu pogody.

Należy pamiętać, iż wybór odmiany, w przypadku uprawy kukurydzy na ziarno jest kluczową decyzją wpływającą na rentowność całej produkcji. W ponad 30% determinuje uzyskany efekt ekonomiczny.

 

Siew kukurydzy – termin

Optymalny termin siewu uzależniony jest od warunków termicznych oraz typu wybranej odmiany. Należy pamiętać, iż wybór terminu siewu determinuje temperatura gleby, nie zaś powietrza. Nasiona powinno się wysiewać możliwie wcześnie, najlepiej gdy gleba na głębokości siewu ogrzeje się do około 8ºC odmiany typu flint i 10-12ºC dla odmian typu dent. Istotnym kryterium jest także poziom zaopatrzenia gleby w wodę. Termin siewu kukurydzy - czytaj całość >>

 

Siew kukurydzy – obsada

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wysokości i jakości plonu jest norma wysiewu  nasion, a co za tym idzie obsada roślin. Zastosowanie niewłaściwej ilości wysiewu, zarówno za niskiej jak i zbyt wysokiej, może spowodować pogorszenie kondycji roślin i istotne obniżenie wysokości plonu. Każda odmiana kukurydzy posiada optymalną obsadę, przy której osiąga najwyższe plony. Obsada podczas siewu - czytaj całość >>

 

Nawożenie startowe kukurydzy

Uzyskanie wysokich i jakościowo dobrych plonów zależy bezpośrednio od odżywienia i zaopatrzenia w wodę roślin w fazie 4-10 liści. To okres, podczas którego zostaje zdeterminowany maksymalny, możliwy do osiągnięcia plon – liczba rzędów ziarniaków w kolbie i długość rzędów. Nawożenie kukurydzy - czytaj całość >>

 

Rekomendacje dotyczące: terminu siewu, obsady, nawożenia, ochrony i zbiorów znajdują się w zaleceniach agrotechnicznych opracowanych dla każdej odmiany kukurydzy marki DEKALB – KATALOG PRODUKTÓW.

 

Nowe odmiany kukurydzy DEKALB na sezon 2017

 

 

Powiązane tematy:

 

Jakie są najważniejsze etapy w rozwoju kukurydzy?

Jakiego rodzaju kontrolę uprawy należy przeprowadzić? 

Powszechne problemy w uprawie kukurydzy  i ich rozwiązywanie.