Kukurydza DKC4025 Najlepsze plony nawet przy okresowych niedoborach wody Bardzo wysoki plon. Odporna na okresowe niedobory wody. Nie wylega. Mocne łodygi i system korzeniowy.

FAO: 270
OBSADA ROSLIN PRZY ZBIORZE: 75-85
Typ Ziarna: Dent
Grupa wczesnosci: Grupa sredniopózna
Charakterystyka:

• FAO 270-280

• Typ ziarna – dent

• Rejestracja – Węgry 2011

• Wigor – dobry, na szybko ogrzewających się glebach

• Stanowisko glebowe – słabe, średnie i dobre

• Norma wysiewu na ziarno:

odpowiednia ilość wody – 8,5 szt./m²

niedobór wody – 7,5 szt./m²

• Wysokość – rośliny średniowysokie

WIGOR WIOSENNY: 6
TOLERANCJA NA CHLODY: 6
ODPORNOSC NA WYLEGANIE: 8
TOLERANCJA NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY: 8
CHOROBY LISCI I LODYG: 8
STAY GREEN: 7
ODDAWANIE WODY Z ZIARNA W GRUPACH WCZESNOSCI: 7
Ziarno
Bioetanol