Kukurydza DKC3730 Wierny i stabilny plon w różnych warunkach Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno. Bardzo dobry wigor wiosenny. Dobra adaptacja do uprawy na wyżej wyniesionych terenach. Mocne korzenie I łłodygi, niska podatność na wyleganie. Tolerancja na fuzarium kolb.

FAO: 250
OBSADA ROSLIN PRZY ZBIORZE: 75-90
Wysokosc roslin: Wysoka
Typ Ziarna: Dent
Grupa wczesnosci: Grupa sredniopózna
Charakterystyka:

• FAO 250-260

• Typ ziarna – dent

• Rejestracja – Austria 2013

• Wigor – bardzo dobry

• Stanowisko glebowe – słabe, średnie i dobre

• Norma wysiewu na ziarno:

odpowiednia ilość wody – 9,0 szt./m²

niedobór wody – 7,5 szt./m²

• Wysokość – rośliny wysokie

WIGOR WIOSENNY: 8
TOLERANCJA NA CHLODY: 7
ODPORNOSC NA WYLEGANIE: 8
TOLERANCJA NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY: 7
CHOROBY LISCI I LODYG: 8
STAY GREEN: 7
ODDAWANIE WODY Z ZIARNA W GRUPACH WCZESNOSCI: 8
Ziarno
Kiszonka
CCM
Biogaz
Bioetanol