DKC3474 Duża biomasa, bardzo dobre parametry jakościowe kiszonki DKC3474 – mieszaniec przeznaczony do uprawy na kiszonkę i ziarno. Wykształca ziarno typu flint/dent. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym. Wytwarza wysokie i zdrowe rośliny o silnych łodygach i obfitym ulistnieniu. Wykazuje wysoka tolerancję na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym suchej masy i bardzo dobrymi parametrami jakościowymi kiszonki, tj. wysoką zawartością skrobi i bardzo dobrą strawnością włókna. Poleca się ją do uprawy na glebach średnich, dobrych i bardzo dobrych na obszarze całej Polski.

FAO: 240250
OBSADA ROSLIN PRZY ZBIORZE: średnie
Wysokosc roslin: Wysoka
Typ Ziarna: Flint
Grupa wczesnosci: Grupa sredniowczesna
Charakterystyka:
NORMA WYSIEWU NA KISZONKĘ
Optymalna ilość wody:  9,0 sztuk/m2
Niedobór wody:  8,0 sztuk/m2
NORMA WYSIEWU NA ZIARNO
Optymalna ilość wody:  8,5 sztuk/m2
Niedobór wody:  7,5 sztuk/m2
Typ kolby - zbliżony do FLEX/FIX
Odporność na fuzariozę kolb - 7
WIGOR WIOSENNY: 8
TOLERANCJA NA CHLODY: 7
ODPORNOSC NA WYLEGANIE: 9
TOLERANCJA NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY: 7
CHOROBY LISCI I LODYG: 7
STAY GREEN: 8
ODDAWANIE WODY Z ZIARNA W GRUPACH WCZESNOSCI: 6
Ziarno
Kiszonka