DKC 2684 Nowy wczesny mieszaniec na ziarno i kiszonkę - Bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania na ziarno, szczególnie na średnich i dobrych stanowiskach
- Dobry wczesny wigor i tolerancja na chłody wiosenne
- Rośliny wysokie o bardzo dobrej tolerancji na wyleganie łodygowe i korzeniowe
- Bardzo dobra zdrowotność roślin
- Koszulki okrywające kolby są luźne, co ułatwia oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania i przyspiesza zbiór

FAO: 210
OBSADA ROSLIN PRZY ZBIORZE: 75-90
Wysokosc roslin: Wysoka
Typ Ziarna: Flint
Grupa wczesnosci: Grupa wczesna
Charakterystyka:

Grupa wczesności: wczesna

RM: 76

FAO: 210-220

Przeznaczenie: ziarno, kiszonka, grys

Typ mieszańca: mieszaniec dwuliniowy, SC

Typ ziarna: flint

Wigor: dobry

Wysokość roślin: wysokie

Stanowisko glebowe: średnie, dobre i bardzo dobre

Norma wysiewu na ziarno:

- odpowiednia ilość wody: 8,5-9 szt./m2

- niedobór wody: 7,5 szt./m2

Norma wysiewu na kiszonkę:

- odpowiednia ilość wody: 9 szt./m2

- niedobór wody: 8 szt./m2

WIGOR WIOSENNY: 7
TOLERANCJA NA CHLODY: 7
ODPORNOSC NA WYLEGANIE: 8
TOLERANCJA NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY: 8
CHOROBY LISCI I LODYG: 7
STAY GREEN: 6
ODDAWANIE WODY Z ZIARNA W GRUPACH WCZESNOSCI: 8
Ziarno
Kiszonka
CCM
Biogaz
Bioetanol