Aktualności - kukurydza

Aktualności - kukurydza

2017-03-24
Aktualności - kukurydza

Kukurydza - aktualności

 

 

Aktualności z dn. 04.04.2017

Uprawa kukurydzy - optymalny start.

W przypadku uprawy kukurydzy uzyskanie dobrego jakościowo i wysokiego plonu determinowane jest właściwym  odżywieniem i zaopatrzeniem roślin w wodę, szczególnie w fazie 4-10 liści. Jest to okres najintensywniejszego rozwoju. Później rośliny słabiej rosną, gdyż nie do końca rozwinięty system korzeniowy pobiera niedostateczne ilości wody i składników pokarmowych. Słaby wigor może także opóźnić kwitnienie i niekorzystnie oddziaływać na późniejszy plon.

 

Kukurydzy na początku wegetacji zagraża wiele czynników stresowych, które oddziałują  negatywnie na zachodzące w roślinie procesy fizjologiczne. Są to: niskie temperatury, okresowe susze występujące ze zmiennym nasileniem oraz mniejsza odporność na choroby i szkodniki spowodowana niezbilansowanym odżywieniem. Aby zapobiegać tym ujemnym wpływom czynników zewnętrznych i w ten sposób zabezpieczyć rośliny przed stresem, niezbędne jest zastosowanie zbilansowanego nawożenia doglebowego, które zapewni plantacji kukurydzy optymalny start.

 

NAWOŻENIE KUKURYDZY: NPK

DOKARMIANIE DOLISTNE: MIEDŹ, CYNK, MANGAN

ZWALCZANIE CHWASTÓW

 

Aktualności z dn. 24.03.2017

Uprawa kukurydzy - zwalczanie chwastów.

Rolnicy dokonują wyboru właściwej strategii zwalczania chwastów. Nie chodzi tu o wybór zestawu konkretnych substancji aktywnych, tylko o kluczowe pytanie dotyczące wariantu ochrony herbicydowej. W uprawie kukurydzy rekomendowane są dwa zabiegi – po siewie, ale przed wchodami – zabieg doglebowy i po wschodach chwastów – zabieg nalistyny. Pojedynczy zabieg kombinacji herbicydu doglebowego i nalistnego pozostaje podstawą większości zaleceń. Zabieg przedwschodowy jest teraz często zastępowany zabiegiem w okresie wczesno-powschodowym, ponieważ tylko ten ostatni spełnia ogólny cel zintegrowanej ochrony roślin, który pozwala uniknąć zapobiegawczego stosowania środków chemicznych. Często zdarza się jednak, że podejście z dwoma aplikacjami byłoby lepsze pod względem skuteczności, a nawet bardziej opłacalne. Szczególnie, jeśli chwasty są w stadium zaawansowanego wzrostu (z powodu późniejszego siewu) lub też są trudne do kontrolowania w ogóle, zaleca się stosowanie preparatu Roundup w okresie przedsiewnym lub przedwschodowym. W rzeczywistości umożliwia to również optymalizację dawek preparatów selektywnych stosowanych powschodowo. Zalety wyboru takiej technologii to: niezawodna kontrola trudnych do zwalczania chwastów i chwastów w zaawansowanym stadium wzrostu, elastyczny czas wykonania zabiegu: przedsiewnie lub przedwschodowo. Ponadto przedwschodowe zastosowanie jest korzystniejsze w przypadku, gdy przygotowanie i siew powoduje znaczne przemieszczenie gleby. Zastosowanie przedwschodowo może być także efektywniejsze w warunkach uproszczonej technologii uprawy. Krótkie odstępy między aplikacją a uprawą mechaniczną pozwalają na bezproblemową integrację herbicydu w wielu systemach uprawy. Zastosowanie tej technologii odchwaszczania zapewnia kompatybilność z herbicydami selektywnymi (s-metolachlor, pendimetalina, dimetenamid-p i petoksamid). Zalecane dawki: przedsiewnie Roundup Flex 2,25 l/ha i przedwschodowo ten sam preparat w dawce 1,5-2,25 l/ha.

 

Aktualności z dn. 22.03.2017

Uprawa kukurydzy. Walka o przestrzeń, światło, wodę i składniki odżywcze.

Wielkość plonu kukurydzy jest determinowana we wczesnych jej fazach rozwojowych :

  • 1 liść – 7-12 dzień po siewie – pojawienie się wtórnego systemy korzeniowego;
  • 3 liść – 16-22 dni po siewie – w pełni rusza proces fotosyntezy;
  • 6 liść – 33-38 dni po siewie – początek tworzenia się wszystkich liści właściwych.

Czysty start kukurydzy i rozwój bez konkurencji chwastów zapewnia maksymalny plon. Chwasty od wschodów kukurydzy stanowią dla niej silną konkurencję. Na skutek presji chwastów kukurydza wydłuża się nadmiernie i nie wytwarza prawidłowego systemu korzeniowego. Rezultatem jest o 10-15% mniejszy system korzeniowy kukurydzy. W fazie 5-6 liści nie jest już możliwe skompensowanie utraty potencjalnego plonu. W efekcie kukurydza wytwarza mniejsze kolby i jest bardziej podatna na wyleganie korzeniowe. Zatem ochrona przed chwastami w pierwszych 40 dniach po siewie decyduje o wielkości plonu.

Na rozwój zachwaszczenia plantacji kukurydzy dość duży wpływ ma przebieg warunków atmosferycznych, przede wszystkim zaś długotrwałe ochłodzenie i przymrozki – opóźnia to wschody kukurydzy, ze względu na jej duże potrzeby termiczne, a chwasty osiągają wysokie stadia rozwojowe (rosną i kiełkują w znacznie niższych temperaturach). Priorytetem każdego producenta przy uprawie kukurydzy powinno być skuteczne wyeliminowanie roślin chwastów z plantacji, na samym początku wegetacji tej rośliny, gdyż później walka z nimi będzie zdecydowanie trudniejsza.

 

Aktualności z dn. 18.01.2017

Uprawa kukurydzy - flint czy dent?

Różnice pomiędzy odmianami mogą być już widoczne wiosną tuż po siewie. Odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint odznaczają się lepszym wigorem wiosennym i wyższą tolerancją na niskie temperatury niż odmiany o ziarnie typu dent.

W okresie letnim w czasie zapylania kolb kukurydzy często mamy do czynienia z wysokimi temperaturami i stresem suszy (rok 2015). Jak wiadomo jest to krytyczny moment dla roślin kukurydzy, ponieważ wszelkie zakłócenia tego wrażliwego procesu wpływają na stopień zapylenia kolb, co bezpośrednio determinuje wysokość osiąganych plonów. W związku z tym uprawa odmian o zróżnicowanym czasie kwitnienia i wypełniania kolb nabiera dużego znaczenia: odmiany o ziarnie typu flint z reguły wcześniej kwitną niż odmiany o tej samej wczesności i ziarnie typu dent. Bardzo duże znaczenie ma również uprawa odmian charakteryzujących się wysoką tolerancją na stresowe warunki uprawy latem. [...]

 

Flint czy dent? >>

 

Aktualności z dn. 17.01.2017

Uprawa kukurydzy - dywersyfikacja uprawianych odmian

W kwestii wyboru odmiany kukurydzy do uprawy najrozsądniej i najbezpieczniej wydaje się kierować zasadą ograniczenia ryzyka poprzez dywersyfikację uprawianych odmian, czyli najlepiej wybrać do uprawy kilka odmian kukurydzy różniących się między sobą cechami fizjologicznymi, wymaganiami agrotechnicznymi i tolerancją na stresowe warunki uprawy.

 

Dywersyfikacja uprawianych odmian >>

 

Aktualności z dn. 12.01.2017

Uprawa kukurydzy - jak wybrać odpowiednią odmianę?

Zima dla producentów kukurydzy jest momentem spokoju, w którym analizują oni wyniki produkcyjne odmian uprawianych w minionym roku i podejmują decyzje odnośnie zakupu materiału siewnego na nadchodzący sezon. Czym powinni kierować się rolnicy wybierając odmianę do uprawy? Przede wszystkim wysokością i stabilnością plonowania w każdych warunkach uprawowych.

 

Jak wybrać odpowiednią odmianę? >>

 

Aktualności z dn. 11.01.2017

Rekordowe zbiory kukurydzy w sezonie 2016/17

IGC – Międzynarodowa Rada Zbożowa podniosła prognozy światowej produkcji kukurydzy. Według szacunków organizacji produkcja kukurydzy w trwającym już sezonie ma wynieść 1 017 mln ton. Będzie to druga, największa w historii wielkość produkcji.

Eksperci Banku BGŻ BNP Paribas wskazują, także na wzrost zużycia kukurydzy w sezonie 2016/17, zarówno na cele konsumpcyjne, paszowe, jak i przemysłowe. Łączny wolumen zużycia ma wynieść 1 010 mln ton, czyli więcej o 8 mln ton, niż prognozowano jeszcze na początku lipca br. i o ponad 42 mln ton w odniesieniu do szacunków za poprzedni sezon.

 

Źródło: BGŻ BNP Paribas

 

Aktualności z dn. 30.12.2016

Rok 2016: Podsumowanie upraw kukurydzy

Rok 2016 można zaliczyć do sprzyjających dla rolników uprawiających kukurydzę w Polsce, ponieważ w każdej grupie wczesności osiągali oni zdecydowanie wyższe plony niż w roku ubiegłym, zarówno w uprawie kukurydzy na ziarno, jak i na kiszonkę. Decydujący wpływ miały na to przede wszystkim korzystniejsze niż przed rokiem warunki pogodowe.

 

Bardzo dobre wyniki odnotowały odmiany o ziarnie typu flint należące do grup wczesnej i średniowczesnej. Z jednej strony sprzyjały im, lub nie zaszkodziły im w takim stopniu jak odmianom o ziarnie typu dent, warunki termiczne panujące w okresie siewów, z drugiej natomiast pomogły przebieg pogody latem oraz obfite opady deszczu na jesieni.

 

Podsumowanie upraw kukurydzy 2016 >>

 

Aktualności z dn. 28.12.2016

Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto - KUKURYDZA 2016

Przedstawiamy Państwu nasze najnowsze wyniki plonowania  kukurydzy marki DEKALB® zebrane z wewnętrznych doświadczeń polowych z całej Polski dla następujących odmian: DKC2931 (odmiana Premium), DKC3142, DKC3050 (odmiana Premium, NOWOŚĆ), DKC3441 (odmiana Premium), DKC3350, DKC3568 (NOWOŚĆ), DKC3711, DKC3730, DKC3623 (odmiana Premium), DKC3642, DKC3795, DKC4014, DKC3939 (odmiana Premium), DKC3969 (Nowość), DKC4025.

 

Wyniki zbiorów doświadczeń wewnętrznych 2016 >>

 

Aktualności z dn. 28.11.2016

Oficjalne wyniki COBORU - KUKURYDZA 2016

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki  Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (PDO) oraz wyniki Doświadczeń Rozpoznawczych (CCA) za 2016 rok.

 

W wynikach doświadczeń porejestrowych 2016 (PDO) dwie odmiany kukurydzy marki DEKALB® znalazły się w TOP 5 najlepiej plonujących odmian kukurydzy na ziarno.

Natomiast w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU (CCA 2016) nasze odmiany osiągnęły bardzo dobre rezultaty w każdej z badanych grup oraz  znalazły się na czołowych miejscach z bardzo dobrymi wynikami plonowania. Wśród najlepiej plonujących odmian znalazły się 2 nasze nowości: DKC 3050 oraz DKC 3969. Obie zajęły miejsca w TOP 3 najlepiej plonujących odmian w swojej grupie wczesności.

 

Więcej na temat wyników COBORU 2016 >>

 

  STARSZE INFORMACJE

 

Aktualności z dn. 25.11.2016

Nowoczesne narzędzia do testowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w rolnictwie

Czasy, w których żyjemy to okres tworzenia i wdrażania w życie nowych, przełomowych technologii praktycznie we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Pozwala na to niezwykle szybki, niespotykany dotąd rozwój nauki, badań, a co za tym idzie nowoczesnego przemysłu. Innowacyjne techniki i technologie nie mogły też pominąć rolnictwa – spotykamy je we wszystkich elementach tej dziedziny gospodarki. Mają one zastosowanie zarówno w procesach hodowli nowych odmian roślin, produkcji nawozów i środków ochrony roślin, metodach  agrotechnicznych, jak i w konstrukcji nowoczesnych maszyn i urządzeń. Wszystkie te osiągnięcia nauki i techniki rolniczej służyć mają poprawie procesów produkcji, umożliwiającej osiąganie jak najwyższych i jakościowo najlepszych plonów.

 

DEKALB TECHNOLOGY CENTER (DTC), czyli Centrum Technologiczne DEKALB, jest nową platformą stworzoną przez firmę MONSANTO do testowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w uprawach rolniczych. Jest to całkowicie nowe podejście do doświadczalnictwa rolniczego, stanowiące daleko idące rozwinięcie i usprawnienie standardowych doświadczeń agronomicznych. Zastosowanie geo-przestrzennego modelu testowania nowych odmian kukurydzy i rzepaku ozimego w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami precyzyjnego siewu i mapowania gleby, pozwala pozyskać bardzo duże ilości informacji.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii znacząco zwiększa możliwości pozyskiwania i interpretowania danych pochodzących z doświadczeń polowych. Przełożenie wyników badań i doświadczeń naukowych na działania praktyczne umożliwi  optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

 

Więcej informacji o DEKALB TECHNOLOGY CENTER >>

 

Aktualności z dn. 21.11.2016

Nowe odmiany kukurydzy w sezonie 2017

W sezonie 2017 wprowadzamy do oferty 3 nowe odmiany kukurydzy marki DEKALB®.

Są to odmiany polecane zarówno na ziarno, jak i kiszonkę w różnych grupach wczesności: DKC3050, DKC3969 oraz DKC3568.

Więcej o nowych odmianach kukurydzy DEKALB >>

 

Aktualności z dn. 17.11.2016

Efekt DRY-DOWN: Szybkie oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania

O rentowności uprawy kukurydzy na ziarno bardzo często decydują koszty suszenia. Odmiany charakteryzujące się efektem DRY-DOWN zapewniają szybkie dosychanie ziarna na polu. Jest to cecha szczególnie pożądana w uprawie kukurydzy na ziarno, gdyż nie tylko pozwala na przyśpieszenie terminu zbioru, obniżenie kosztów suszenia, ale także zredukowanie strat powodowanych przez zwierzynę i choroby fuzaryjne kolb.

Więcej o efekcie DRY-DOWN >>

 

Aktualności z dn. 16.08.2016

Kukurydza – aktualna sytuacja na polach

 

W lipcu kukurydza wchodzi w okres rozwoju wiechy i kwitnienia. To bardzo ważny etap, w którym kluczową rolę odgrywa dostęp do wody. Wschody kukurydzy w większości rejonów Polski były opóźnione z powodu niskich temperatur. Sprawiło to, iż kukurydza wysiana w późniejszych terminach rozwijała się podobnie jak przy wczesnych siewach. W tym okresie można było zaobserwować, które odmiany odznaczają się lepszym wigorem i tolerancją na niskie temperatury, na przykład: DKC3939, DKC3730. Następnie, mimo lokalnych niedoborów wilgoci w glebie kukurydza rozwijała się prawidłowo.

Obecnie – w połowie lipca, częste opady deszczu sprzyjają budowaniu biomasy przez rośliny, dając solidne podstawy pod wysokie i dobrej jakości plony.

 

 

Aktualności z dn. 08.08.2016

Kluczowe etapy wzrostu kukurydzy 

 

Jakie są najważniejsze etapy w rozwoju kukurydzy?  
 

Rozróżniamy cztery główne fazy: 

 

1. Wschody:  Równomierne wschody

 

2. Wykształcenie kolby (etap 4-8 liści): Na początkowym etapie określana jest liczba rzędów ziaren. Często zbiega się on jednak z zastosowaniem powschodowych herbicydów, które mogą uszkodzić rozwijające się kolby. Idealnym rozwiązaniem jest oprysk przed fazą 4 liści, zmniejszający ryzyko wchłonięcia herbicydu i umożliwiający wczesne zapobieganie wystepowaniu chwastów. Jeżeli oprysk musi nastąpić w trakcie fazy 4-8 liści, należy przeprowadzić go w dobrych warunkach wzrostu. Pozwoli to na szybkie „strawienie” herbicydu przez roślinę. Po fazie 8 liści nie można już zrobić nic więcej, a wjechanie w uprawę po uzyskaniu pełnej wysokości wiąże się z narażeniem jej na uszkodzenia. Długość kolby – liczba ziaren w rzędzie – będzie się zwiększać prawie do samego kwitnienia.  

 

3. Kwitnienie: Na tym etapie ustanawiany jest „embrionalny potencjał ziarna”. Następnie roślina zaczyna produkcję ziaren na kolbie – jest to „teoretyczny potencjał ziarna”. Dzieje się w wyniku procesu kwitnienia (zapylenia) i zapłodnienia. Upał i susza to dwa główne czynniki, które mogą zakłócić ten proces. Jedyny sposób ich zwalczania to nawadnianie, o ile jest możliwa. Doświadczeni hodowcy wiedzą, które obszary są podatne na suszę oraz upał – przy wyborze hybrydy mają na uwadze tolerancję na te warunki oraz czas kwitnienia i odpowiednio zarządzają gęstością siewu.  

 

4. Wypełnienie kolby: Podczas ostatniego z najważniejszych etapów „teoretyczny potencjał ziarna” zamienia się w „rzeczywisty potencjał ziarna”. Oprócz możliwości nawadniania hodowca nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób zrealizowany zostanie ten prawdziwy potencjał. Znowu, w podatnych na suszę obszarach należy już przed wysiewem podjąć kroki zapewniające najlepszy potencjał plonów na tym etapie. 

 

Powiązane artykuły, które mogą Państwa zainteresować:

 

Kontrola uprawy: Jakiego rodzaju kontrolę należy przeprowadzić? 

 

Powszechne problemy i ich rozwiązywanie