Podpis Wydawcy

Monsanto Polska Sp. z.o.o

Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa, Polska

Numer NIP: 5261013151

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS nr 0000027649

Wysokość kapitału zakładowego: 72.421.000,00 PLN

Szczegółowe dane kontaktowe

 

INFOLINIA Nasiona:

+48 600 294 400

(dotyczy nasion kukurydzy i rzepaku ozimego)

 

INFOLINIA Chemia:

+48 22 395 65 09 czynna w godzinach 9.00-17.00

Infolinia Premiumbox:

+48 692 471 466 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00